Gabinet Weterynaryjny
logologo
v

Ważne adresy i strony

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
email: wet@wetgiw.gov.pl

www.wetgiw.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Szarych Szeregów 7
10 - 072 Olsztyn

tel.089/ 524 14 62, 524 14 50
fax.089/ 524 14 77
email: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl 

www.olsztyn.wiw.gov.pl

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczytnie "Cztery Łapy"
ul. Łomżyńska 6
12-100 Szczytno

tel. 694 497 374
email: czterylapy.szczytno@wp.pl

www.czterylapy.szczytno.pl